Szent Júdás Tádé imafüzet

Kategória: Imakönyv, imafüzet
Kiadó: Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó
Oldalszám: 32
Méret: 105x148 mm
Kötés: puhafedeles

350 Ft

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

Az Úr Jézus tizenkét apostola közül róla tudunk a legkevesebbet az Újszövetségi Szentírásból. Júdás apostol Kleofásnak és Máriának, a Boldogságos Szűz egyik unokanővérének volt a fia, a fivére ifjabb Jakab apostolnak és Simon jeruzsálemi püspöknek; így a Boldogságos Szűz Mária révén rokona volt az Üdvözítőnek. Ezért említi a Szentírás Jakabot és Júdást, mint „az Úr testvérei”-t.

Júdásról azt tudjuk, hogy előbb földművelő és családos ember volt, s hogy családját és mindenét Jézusért hagyta el. A Szentlélek vétele után az apostolok az egész világra elszéledtek, Júdás egy ideig még Jeruzsálemben a zsidóság között maradt, sok üldöztetés és szenvedés között nagy fáradtsággal, de rettenthetetlen bátorsággal hirdette a megfeszített Jézust; azután Júdea, Idumea és Szíria területén lépett fel, majd később Mezopotámiában buzgólkodott.

Apostoli működését Jézus ígérete szerint mindenütt jelek kísérték, s fáradozásának sikere csodás volt. Később Simon apostollal együtt Perzsiába indult, hogy ott hirdesse a hit tanait. Mielőtt távozott volna, egy levelet írt a megtért zsidókhoz, melyben a már akkor támadt tévtanokat elítéli, s őket keresztény hitükhöz való ragaszkodásra serkenti. Ezt a levelet az Egyház az Újszövetség könyvei közé sorolta (Júdás levél). Perzsiában szintén Isten kegyelme vezette igehirdetésüket. Itt nyerték el a vértanúság koronáját: Simont fűrésszel szétdarabolták, Júdást pedig bárddal lefejezték (más hagyomány szerint doronggal agyonverték). Szent Simont ezért fűrésszel, Szent Júdást pedig bárddal vagy doronggal ábrázolják, s a favágók tekintik őket védőszentjüknek.

Ünnepük október 28-án van. Szent Júdás Tádét ábrázolják még a dorong mellett kezében kis képpel, melyen Jézus arca látható. A kép arra a legendára utal, amely szerint Abgár edesszai királyt az Üdvözítő képével ajándékozta meg, s a kép érintése által az kigyógyult leprájából. Szent Tádét főleg Keleten, az örmény katolikusok tisztelik, hiszen tőle ismerték meg Krisztus tanítását. Nyugaton Szent Bernát terjesztette tiszteletét: mindig magánál hordta Tádé apostolnak egy kicsiny ereklyedarabját. Szent Brigittának egyik látomásában maga Jézus hívta fel a figyelmét Tádé apostol tiszteletére.

  • Szent Júdás Tádé élete
  • Szent Júdás Tádé legendáiból
  • Elmélkedés
  • Imádságok Szent Tádé tiszteletére
  • Kilencnapi ájtatosság
  • Litánia
  • Kilenced
  • Himnusz

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

 

Mit vettek még, akik ezt vették?