Szent Mónika imafüzet

Kategória: Imakönyv, imafüzet
Kiadó: Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó
Oldalszám: 32
Méret: 105x148 mm
Kötés: puhafedeles

350 Ft

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

Az afrikai Tagasztéban született 332-ben. Meghalt Ostiában (Itália) 387-ben. Ünnepét augusztus 27-én tartjuk. Szent Mónika Szent Ágoston püspök édesanyja volt.

Életének titka az Isteni Bölcsesség, a Jézus Krisztus iránti szeretet volt, amelyet a Szent Könyvekből merített. Mónikát még a pogány Patriciushoz adták feleségül. Sokat fáradozott azon, hogy férjét megnyerje Krisztusnak. Ezt nem szavakkal, hanem tettekkel igyekezett elérni.

Férje hűtlenségeit és lélektelen dühkitöréseit hallgatag türelemmel viselte. A szeretetnek ez a nyelve, amelyben a bölcsesség és a kereszt szeretete nyilvánult meg, végül meghódította a férfit. Patricius élete vége felé katekumen – lett, és halálos ágyán megkeresztelkedett.

Özvegysége éveit Mónika a tevékeny szeretetnek szentelte. Erejét az Oltáriszentségből merítette: egyetlen napot sem mulasztott el szentmise nélkül, és esténként is a templomba sietett az imádság órájában. Hitének rendíthetetlensége és szeretetének ereje mégis főleg Ágostonnal szemben mutatkozott meg, mivel a legtöbb gondot és bánatot három gyermeke közül ő okozta neki. Nem sokkal azután, hogy a világra hozta, kereszttel jelölte meg az újszülött homlokát, és sót tett a szájába, ezzel a kor szokásainak megfelelően katekumennek tekintette fiát.

Azonban a nyugtalan és kereső Ágoston kora fiatalságától kezdve téveszmék és erkölcsi eltévelyedés áldozata lett. Ezzel nagyon sok gyötrődést okozott édesanyjának, aki szünet nélkül imádkozott érte. Hosszú éveken át könnyek között könyörgött fiáért. Istenbe vetett bizalma sohasem ingott meg. Biztatást kapott egy püspöktől, aki azt mondta neki: „Lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elvesszen”.

Ágoston elhagyta édesanyját, mert Isten terveiben ez a fájdalom is fontos szerepet játszott. Mónika mérhetetlenül szenvedett, amikor magára maradt, azonban megtanulta Istenre bízni gyermekét, míg végül egészen odaajándékozta Neki. Bizonyos idő elteltével Mónika mégis követte Ágostont, aki akkor már Milánóban élt, és Szent Ambrus prédikációit hallgatta, amelyek nagy hatással voltak rá. 387-ben Ágoston megkeresztelkedett.

Az édesanya vágya végre teljesült. Halála előtt elmondhatta: „Tetézetten teljesítette kérésemet az Isten, az Úr szolgájaképpen látlak már.” Szent Mónika élete példaképül szolgál minden keresztény édesanya számára.

  • Szent Mónika élete
  • Elmélkedés
  • A Szent Mónika közösség
  • Szent Mónika litániája
  • Imádságok
  • Szent Ágoston imája

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

 

Mit vettek még, akik ezt vették?