Jézus Szíve imafüzet

Kategória: Imakönyv, imafüzet
Kiadó: Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó
Oldalszám: 32

350 Ft

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

Jézus Szívének tisztelete „annak a szeretetnek a kultusza, amellyel Isten Jézuson keresztül szeret bennünket, másrészt pedig Isten és embertársaink felé irányuló szeretetünknek a gyakorlása. Ez a tisztelet Istennek felénk hajló szeretetére összpontosul… és kitűzött célja, hogy megvalósítsuk és tökéletességre vigyük azt a szeretetet, amely elkötelez bennünket Istennek és minden embernek.”                (XII. Piusz pápa: Jézus Szíve-enciklikája)

„Krisztus Szíve titka az Atya irgalmas szeretetének sűrített kinyilatkoztatása”
(II. János Pál pápa: „Irgalmasságban gazdag” körlevél).

Jézus Szívének tisztelete valójában az egyházzal együtt kezdődött. Legjobban a Szűzanya értette meg. Az apostolok, majd az őskeresztények gyakran elmélkedtek Jézus Szívéről és sebeiről. IX. Pius pápa 1856-ban az egész egyházra kiterjesztette Jézus Szíve ünnepét; XIII. Leó pedig a világot és az egyházat Jézus Szent Szívének ajánlotta.

Mindenekelőtt az elsőpénteki engesztelő szentáldozással járulhatunk hozzá százezrek imádságos művéhez. A Jézus Szíve-kép iránti tisztelet kinyilvánítása áhítatra hangol minket az iránt, akinek képe előtt hódolunk. Jézus és Mária Szívének tisztelete által kiesdhetjük és elnyerhetjük az Üdvözítőnk által ígért nagy kegyelmeket, engesztelhetünk a világ bűneiért, és –legnagyobb jutalmul – megkapjuk viszontszeretetük bőségét.

Tartalom:

 • A Szent Szív szeretete és engesztelése
 • Felajánló ima
 • Jézus Szíve
 • Az Úr Jézus ígéretei
 • Ima
 • A szeretet
 • Fohászok Jézus Szent Szívéhez
 • Rózsafüzérek Jézus Szent Szívéhez
 • Litánia Jézus Szentséges Szívéről
 • Esdeklések Jézus isteni Szívéhez
 • Jézus Szívének megengesztelése
 • Felajánló imádság Jézus Szívéhez
 • Egyesülés Jézus isteni Szívével
 • Családfelajánlás Jézus Szívének
 • Engesztelő ima a káromlásokért
 • Imádság a határtalan bizalomért
 • Fohászok és röpimák
 • Felajánlás a Szent Szívnek
 • Könyörgés Jézus Szívéhez
 • Szentóra Jézus Szíve tiszteletére

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

 

Mit vettek még, akik ezt vették?