Isten projektje

Gondolatok a teremtésről és az egyházról

Isten projektje

Szerző: Joseph Ratzinger - XVI. Benedek pápa

Kategória: Hitvédelem
ISBN szám: 978-963-53500-1-8
Kiadó: Jel Könyvkiadó
Kiadás éve: 2019
Oldalszám: 192
Méret: 130x197 mm
Kötés: puhafedeles

3400 Ft

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

A teremtés és megváltás témája bensőleg összekapcsolódik és szimfonikus egységet alkot. Joseph Ratzinger professzor munkásságában is újra meg újra előkerült ez két témakör, mégpedig a hitet a szépséggel egybefűző módon. Társadalmunk mind inkább kiüresíti a teremtményiség és az ember mint ember kategóriáját. Joseph Ratzinger pedig újra meg újra rámutatott arra, mennyire elengedhetetlen ebben a szövegkörnyezetben, hogy Istenről mint Teremtőről beszéljünk. Megfigyelhetjük, hogy Joseph Ratzinger — XVI. Benedek pápa írásaiban ez a meggyőződés mindannyiszor előbukkan mint egyfajta alapvető mintázat: Isten szeretetből teremtette meg az embert, és hatolt be a történelembe. Az isteni Szó hatékonyan működik a teremtésben és az üdvtörténetben.

Előszó (Egon Kapellari)
Bevezetés
„Kezdetben teremtette Isten ...“
A teremtés témája a Szentírás egészében
Teremtés és értelem

Teremtés és értelem
A teremtés értelme — Isten értelme
A képek igazsága
Teremtéselbeszélések és a kultusz megalapozása
„Semmi sem előzheti meg Isten szolgálatát”
„Hajtsátok uralmatok alá a földet”

Az ember mint Isten terve
Isten földjéből megformálva
Isten lehelete
Emberi méltóság és etika
Isten képmása
A második Ádám
Teremtés és fejlődés
Véletlen és szükségszerűség
Isten terve

Bűn és megváltás
„Térjetek meg!“
Elfojtási stratégiák
Két kép: a kert és a kígyó
A gyanú logikája
Megteheti-e az ember azt, amit képes megtenni?
A teremtményiség mint az ember mércéje
Mit jelent az áteredő bűn?
Teremtményi viszony és megváltás
Az eucharisztia mint „az élet fája”
A II. Vatikáni Zsinat egyházképe
Az Egyház mint „Krisztus teste”
Eucharisztikus egyháztan
Egység és kollegialitás
Az Egyház mint Isten népe

Egység és pluralizmus
A pluralizmus eszmetörténete
Az ember egységesítése
Filozófia és igazság
Teológia és pluralizmus
Hit és társadalmi cselekvés
Püspöki kollégium és primátus
„A kereszténység hinduizálása”?

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

 

Mit vettek még, akik ezt vették?