Egyház - Rendiség - Politikai kultúra

Szerző: Forgó András

Kategória: Egyéb
ISBN szám: 978-963-27765-4-5
Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás éve: 2017
Oldalszám: 384
Méret: 142x198 mm
Kötés: puhafedeles

2800 Ft

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

A kötet az országos politikában részt vevő papok és szerzetesek tanulmányozásával egy olyan politikai csoport tevékenységére szeretné felhívni a figyelmet, amelyet eddig szinte teljesen mellőzött a magyar parlamentarizmus történetének kutatása. A helyszín az országgyűlés, a főszereplő pedig az ún. alsótáblai klérus, vagyis a diéta alsótábláján, a vármegyei és a városi követek, valamint a távollévő főrendek követei mellett helyet foglaló kanonokok és szerzetesek. Politikai tevékenységük vizsgálata során eddig jószerével ismeretlen látószögből nyerhetünk betekintést az országgyűlés 18. századi működésébe.

Az 1708-ra összehívott országgyűlésre a nagymester bécsi ágensét, von Steint és Christoph Heinrich von Kyau lovagot jelölte ki követül. Meghagyta nekik, hogy gondoskodjanak méltó helyről a lovagrend mindenkori képviselője számára, méghozzá legalább közvetlenül a püspökök után. Ezenkívül nemtetszésének adott hangot amiatt, hogy a regális nem személyesen őt, hanem csak a lovagrend követeit hívta meg az országgyűlésre. Von Stein követ el is kezdte a rend ügyének előmozdítását Pozsonyban, a nádor pedig a felsőtáblán felolvasta a rend kérvényét a befogadásról és a méltó üléshelyről. Majd átküldte a kérvényt az alsótáblára, ahol nem hoztak döntést, mondván: először a rend jogállását kell tisztázniuk. Itt a nádor tiltakozása is szóba került, amiért megfosztották a kunok és jászok bírája tisztességétől. Mivel a követ szerint nem volt remény arra, hogy Liechtenstein herceg és Traun gróf, a két királyi biztos megérkezése előtt rendeződik az ügy, ezért arra fordította az időt, hogy magánbeszélgetésekben puhatolja ki a jelenlévő rendek némelyikénél a kérdésről alkotott véleményüket. Erdődy Sándor Vas megyei főispán is megemlíti naplójában, hogy március 8-án

„[a]z teutonicus szerzet is memoriálisa által is sessiót kévánt az urak között, allegálván [előadván]: ezelőtt egynihány seculummal lett vóna sessiójok; de az nem dedicáltatott [döntetett el], hanem differáltatott [elhalasztott]; és hogy possessionatusok is voltak vóna, allegálták.”

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!