Halál?

Szerző: Jáki Szaniszló OSB

Kategória: Egyéb
ISBN szám: 978-963-69664-0-9
Kiadó: Szent Gellért Kiadó és Nyomda
Kiadás éve: 2015
Oldalszám: 168
Méret: 114x165 mm
Kötés: puhafedeles

1180 Ft

Ebből a termékből jelenleg nincs készletünk!

Bár a halál mindenkire vonatkozik, mégsem oltotta ki azt a reményt, hogy az élet valamiképpen folytatódik a síron túl is. A pogányságon belül ez a remény mindenütt jelen volt. Ugyanígy az Ószövetségben is – de jó időnek kellett eltelnie, mire megjelent az a meggyőződés, hogy az igazságos Isten igazságot szolgáltat a jóknak és a gonoszoknak azzal, hogy a halál kapuját kétfajta örök élet bejáratának mutatja.

A halál mint az örök élet kezdete csak Jézus tanításában vált határozott tétellé. A feltámadásba vetett keresztény hit ereje ezután örömteljesen tudott megnyilvánulni még a legborzalmasabb halálban is, amint ezt a sok vértanú és szent végső órái mutatják.

Napjainkban számtalan különféle próbálkozást láthatunk, amelyeket úgy állítanak be, mint az ember halálfélelmének igazi feloldását. Ezek a próbálkozások éppen ködös jellegük miatt csupán hiábavaló menekülések a haláltól. Ezzel szemben áll a Krisztusban igazán hívők egyszerű hozzáállás a halálhoz: Isten mellett élhetjük örök életünket!

Itália a birodalom azon részei között volt, ahol a keresztényüldözés Konstantin győzelmét követően megszűnt. Ott mintegy két évszázaddal később Nursiai Benedek állította fel Monte Cassinón a nyugati kultúra bölcsőjét. Tette ezt azáltal, hogy regulával látta el a szerzeteseket, ami mérsékletre intő szelleme miatt kiszorított minden más szerzetesi szabályzatot. De nagy hiba volna ezt a szellemet engedékenységnek és lazaságnak venni.

Ami a halál valóságát illeti, Benedek meghagyta szerzeteseinek, hogy tartsák szem előtt mint ellenséget, akire mindig gyanakodni kell. Csak ilyen képzéssel tudták nagy pátriárkájuk példáját követni. Érezvén, hogy napjai meg vannak számlálva, megparancsolta szerzeteseinek, készítsenek neki egy sírhelyet a templomban. Amikor érezte, hogy halálának órája elérkezett, megkérte szerzeteseit, vigyék a sírhelyhez, és segítsenek neki feltartani a karjait, hogy a klasszikus keresztényi imádság testtartásában halhasson meg. Így adta ki lelkét Benedek, halálfélelem nélkül.

Benedek egyik nagy fia, Beda Venerabilis olyan bátorságra tett szert a halállal szemben, hogy utolsó óráiban is azon buzgólkodott, hogy befejezzem egy Szent János evangéliumához írt kommentárt, amelyen már jó ideje dolgozott.

 

Mit vettek még, akik ezt vették?