Bevezetés a katolikus hit rendszerébe

Szerző: Szuromi Szabolcs Anzelm

Kategória: Teológia
ISBN szám: 978-963-27744-9-7
Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás éve: 2014
Oldalszám: 120

1600 Ft

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm, a kánonjog professzora számos érdekességgel, gazdag ismeretanyaggal mutatja be a katolikus hit alapjait. A kötet függelékében részleteket is közöl a II. Vatikáni Zsinatnak a vallásszabadságról szóló nyilatkozatából, II. János Pál pápa Fides et ratio (Hit és ész) kezdetű enciklikájából, valamint a katolikus egyetemekről szóló apostoli rendelkezéséből (Ex corde Ecclesiae), továbbá közli az egyetemes zsinatok időrendi jegyzékét, az ókor és a középkor jelentősebb pápáit, a XX. századi pápák teljes névsorát.

A tartalomból: Az Egyház, mint meghatározott hitvallás által szerveződött közösség – Az ember teremészetfeletti hivatása – Isten választott népe az Ószövetségben – Jézus Krisztus és Isten újszövetségi népe – Az Egyház intézményi fejlődése – A Tízparancsolat egyetemes normái az emberi társadalomban – A szentségek mint az Egyház intézményesítő tényezői – Az Egyház liturgiája – Az Egyház saját belső szakrális jogrendje – Egyház és állam.

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

 

Mit vettek még, akik ezt vették?

Székely János: A hit kapuja

Székely János

A hit kapuja

1500 Ft