Szent Ágoston regulája

Szerző: Puskely Mária

Kategória: Lelkiség
ISBN szám: 978-615-51474-2-5
Kiadó: Jel Könyvkiadó
Kiadás éve: 2014
Oldalszám: 132
Méret: 110x180 mm
Kötés: puhafedeles

1200 Ft

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

A Regula ad servos Dei azokat a rövid életszabályokat foglalja egységbe, amelyeket Ágoston és első társai, visszatérve Itáliából, a thagastei kis közösség életében alakítottak ki 388/9-391 között.

Isten szolgáinak Regulája a latin Nyugat legrégibb monasztikus szabályzata. Általánosan elfogadott nézet szerint kevéssel 400 előtt, már Hippóban, laikus férfi közösségben öltött „végleges” formát. Ágoston szerzetesnők részére is alapított monostort Hippóban.

Ágoston Regulájának, sajátos monasztikus lelkiségének szétsugárzását alig lehet felmérni. Halálakor észak-afrikai monostorainak száma megközelítette a félszázat. Arles-i Caesarius (470/1–542k) és az ismeretlen V. századi Magister, majd az utóbbi művéből merítő Szent Benedek már felhasználta a Praeceptum alapgondolatait. A középkor kezdetétől napjainkig számos szerzetescsalád építkezett az ágostonos alapkövekből.

Sokkal bonyolultabbak intellektuális nehézségei. Gyermekkorában gyakran hallott ugyan Jézusról, a keresztények megfeszített Istenéről, hiszen kicsi korában Monica keresztény szellemben nevelte, de még mindig riasztja a Szentírás primitív nyelvezete. Szívesen filozofál, de az evangéliumok kereszthalált vállaló Krisztusát nem tudja logikai rendszerébe illeszteni. Olykor kötelességből beleolvas valamelyik szövegbe, azután egy szkeptikus mosollyal félreteszi. Leginkább a műveltebb Pál apostol leveleit veszi kezébe. A holt betűk homályos üzenete azonban alig ver visszhangot lelkében. Szellemét Vergilius lírai hevülete és Cicero fenséges pátosza uralja.

[…]

Ha a korábbi életmódjuk miatt gyengébb alkatúak más ételt kapnak, ez ne keltsen visszatetszést, se ne tűnjék igazságtalannak azok számára, akiket más életmód erősebbé tett. Ne tartsák szerencsésebbnek azokat, akik olyasmit vesznek magukhoz, amelyet ők nem esznek, inkább örüljenek, hogy ők jól bírják,  amit amazok nem bírnak.

[…]

Amikor azonban a fegyelem követelménye, a fiatalabb testvérek rendreutasítása esetén kemény szavakra késztet benneteket, ha úgy érzitek is, hogy túlléptétek a határt, nem kötelességetek tőlük bocsánatot kérni, nehogy a túlságos megalázkodás miatt kormányzás tekintélye meginogjon az alárendeltek előtt. Bocsánatot kell azonban kérnetek a mindenek Urától, aki tudja, hogy azokat, akiket a jogosnál netán erősebben megdorgáltatok, milyen jóakarattal szeretitek. Ne a testi, hanem a lelki szeretet uralkodják közöttetek.

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

 

Mit vettek még, akik ezt vették?