Misekönyv II.

Kategória: Misekönyv
ISBN szám: 978-963-36055-5-5
Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás éve: 1991
Oldalszám: 424

4000 Ft

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

A II. Vatikáni Zsinat által elindított liturgikus megújulás jelentős állomása a Római Misekönyv magyar nyelvű második kiadása. Az 1969-ben kiadott első kiadás csak ideiglenes volt. 1975-ben napvilágot látott Missale Romanum második, hivatalos kiadását misekönyv sorozatunk követi, figyelemmel kísérve a külföldön megjelent népnyelvű misekönyveket is. A Római Misekönyv jelen kiadásában ismét együtt található a szentmise minden szövege, kivéve az olvasmányokat és az egyetemes könyörgéseket. Külön említést kell tennünk a Róma által hazánk számára is jóváhagyott és engedélyezett újabb 6 Eucharisztikus imáról. Ezek segítenek abban, hogy a hívek még inkább átéljék az eucharisztikus áldozat szent titkát.

Ökumenikus szempontból jelentős esemény, hogy a Misekönyvbe a Miatyánk és az Apostoli Hitvallás új szövege került, amelyben a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a nem-katolikus Egyházak képviselői megegyeztek. Bár a jelen Misekönyv tartalmazza az összes miseszöveget, gyakorlati szempontból mégis kívánatos volt, hogy a szédesznél (papi széknél) végzendő miseszövegek kivonatát a Misekönyv II. című kötetben külön kiadjuk. Ebben megtalálható a Húsvéti Szent Három nap teljes liturgiája, valamint a szentek rövid életrajza is. A Kezdőénekek és az Áldozási énekek szövegei több helyen gazdagabbá váltak.

Továbbá szerepelnek a templom – és oltárszentelés rituális miséi, valamint a kiengesztelődésre szóló mise, illetve a votívmisék között azok a miseszövegek, amelyeket a Boldogságos Szűz Máriáról, az Egyház Anyjáról és Mária szent nevéről kértek. A Misekönyv II. kötete a mise liturgiájában a papi széknél vagy az ambónál használható. Tervbe van véve a Misekönyv III. kötetének kiadása, mely tartalmazza a prefációk egyszerű és ünnepélyes dallamait a mise további énekelhető részeivel együtt. Ugyanez a tervezett kötet tartalmazza majd a Missale pro itinerantibus latin szövegeit is tekintettel a korunkra jellemző turizmusra. Így a külföldi paptestvérek – az olvasmányokat is beleértve – teljes miseszöveget kapnak.

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

 

Mit vettek még, akik ezt vették?

Anselm Grün: Gondolatok születésnapra

Anselm Grün

Gondolatok születésnapra

1290 Ft