Ateizmus és keresztény hit

Szerző: Bolberitz Pál

Kategória: Filozófia
ISBN szám: 978-963-96702-2-8
Kiadó: Jel Könyvkiadó
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 314
Méret: 145x198 mm
Kötés: puhafedeles

2300 Ft

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

E műnek nem az a célja, hogy feltárja az ateizmus lélektani, szociológiai, etikai és történeti hátterét, hanem csak utal ezekre az okokra. Valójában a másodlagos reflexióra kíván visszapillantani keresztény szempontból. A szerző bemutatja, hogy a modern európai ateizmusnak milyen szellemi gyökerei voltak. Elsősorban a filozófiatörténeti háttérre akar reflektálni, de ugyanakkor azt is feltárja, hogy e filozófiai ateizmus miképp hatott szellemi műveltségünkre.

A könyv második részében főleg filozófiai szerzők műveiből vett idézetek és szemelvények bemutatásával és keresztény értelmezésével elemzi a modern ateizmus forrásait, mivel fontosnak tartja, hogy szembesüljünk az ateista gondolkodókkal és legfőbb munkáikkal, mert ebből sokat megértünk vallásilag közömbös, vagy kifejezetten ateista embertársaink előítéleteiből, sőt építő kritikájából is. A felvetett kérdésekre a keresztény hit összefüggésében válaszol. Végül Isten létének igazolását főbb vonásaiban mutatja be, a mai keresztény bölcseleti gondolkodás tükrében.

A dialektikus fejlődési folyamat harmadik fokán a fogalom visszatér „önmaga létébe” (In-sich-sein) és szellemé lesz. Itt is először szubjektív szelemmé, melyben az isteni fogalom öntudatra ébred, majd objektív szellem lesz, mely a szubjektív szellem által szabadságban a jog, a moralitás és az erkölcsiség világát rajzolja ki a tökéletes államban, s végül abszolút szellemmé válik, melyben az „isteni” fogalom a művészet, a vallás és a filozófia dialektikus hármasságában, mint abszolútum ébred a tudatára.

[…]

Az ember saját erejéből azonban sosem fog tudni megszabadulni bűnétől. Az történik vele, ami Strindberg (1849-1912) Haláltánc című művében, ahol a gonoszt mindig újra egy zsákba kötve a tengerbe dobják. A zsákok azonban nem süllyednek el, hanem feljönnek a víz felszínére. Az ember nem teheti meg nem történtté a gonoszt. A keresztény hit szerint ezt csak egy természetfölötti erő és emberfölötti hatalom teheti meg: Isten. Az ember elidegenedésének mélyebb oka van, mint azt a marxizmus feltételezi, és ez a bűn, ami alól csak Isten menthet föl, és amitől csak Jézus Krisztus válthat meg.

[…]

Szent Pál apostol tanítása szerint is van a bűnnek kényszerítő jellege (Róm 7,15-20). Krisztus azonban a megváltás által megszabadítja az embert e kényszertől. Az ember többé már nem a bűn rabja, hanem Krisztus tulajdona. Mivel Krisztus az ember ura, ezért ő a bűn fölött is úr. Freud a maga felfogásával bizonyos fokig megerősíti Luthernek ama kijelentését, mely szerint az ember olyan hátaslóhoz hasonlít, melyet sem a Sátán, sem Isten nem tud megülni.

A megrendeléshez kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

 

Mit vettek még, akik ezt vették?