Irgalmasság anyjaHozd ide fiam az olvasómat! – szokta kérni tőlem közel százéves dédmamám évekkel ezelőtt. Gyerekként sokat gondolkodtam azon, hogy  hogyan múlnak el számára a mindig ugyanolyannak tűnő hosszú órák és napok. Nehezen hallott és járt, csak az udvarra mozdult ki levegőzni, mégis mindig derűsnek és boldognak láttam. Szinte mindig rózsafüzért imádkozott: éjjel, amikor az ágy szélén ülve nem tudott aludni, és nappal is, bárhol, bármikor. Valószínűleg életének utolsó perceiben is megtöltötte szívét az Úr iránti szeretet és hála.

Az Irgalmasság anyja című könyv szerzője, Madinger atya is a Szűzanyára irányítja az olvasó figyelmét, s arra inti őt, hogy bizalommal forduljon Jézus édesanyjához és kérje segítségét, közbenjárását. A szerző megismertet bennünket az általa létrehozott Vándor Szűzanya mozgalommal is, továbbá személyes tanúságtételek keretében tudhatjuk meg, miként változott meg a rózsafüzért kitartóan imádkozók élete.

Az Oltáriszentségben élő JézusEgy hétköznap délelőtt a templom előtt elhaladva megkérdeztem kétéves pici fiamtól, hogy bemenjünk-e a Jézuskához. Ő azt felelte: igen. Gyújtottunk egy mécsest, és az ölembe véve leültünk a leghátsó sorba. Csak mi voltunk a templomban. Kisfiam nem kérdezte meg, hol van a Jézuska, miért nem látja. Tudta, érezte, hogy ott van, körülöttünk, a szívünkben. Könnyedén átadta magát a nem láthatónak – ösztönösen érzékelte, megélte a csöndben Jelenlévőt. „A csöndes jelenlét az Eucharisztia valósága előtt egyensúlyban tart. Úgy tűnhet, nem történik semmi, pedig az isteni jelenlét alakít, formál, megtart. Benső emberré leszünk Őbenne.”

Ebben (benső emberré lenni) segít bennünket Az Oltáriszentségben élő Jézus című könyv. Eligazít, hogy megláthassuk a láthatatlant, bebizonyítja, hogy emberi tudásunk, tapasztalatunk nem elegendő – az imádság segít benső emberré válni.

Az élet fantasztikusPár héttel ezelőtt rendeltem néhány üzleti kiadványt, amelyekhez ajándékba megkaptam Az élet fantasztikus című könyvet is. A mű szerzője, az 1927-ben született Charlie „Fantasztikus” Jones pályája biztosítási ügynökként indult, majd hamarosan az egyik legsikeresebb amerikai motivációs előadóként körbeutazta a világot. Küldetése az volt, hogy segítsen az embereknek az olvasás, a tanulás által jobbá és értékesebbé tenni az életüket.

Nagyon szeretem az olyan üzleti könyveket, amelyeket Istenben hívő, Istenben bízó emberek írnak, mivel rendkívül sajátos hangulatot teremt az ilyen művek olvasása. Örömet okoz olvasni arról, hogy nem csak törtetve, másokon átgázolva lehet sikeres, boldog és eredményes életet élni, hanem ez Istennel együtt is sikerülhet. Charlie Jones erről egy helyen így ír: „Amikor az emberek megismerik Istent, az élet nem könnyebbé, hanem jobbá válik.”

ÉletmisszióCsaládban élni nem mindig csak öröm és boldogság, nehézségekkel, bajokkal is szembe kell nézni időnkét, s a legjobb, ha közösen, imádsággal, Istenbe vetett bizalommal tesszük. Michael H. Brown úgy véli, léteznek őseinktől kapott fertőzések. Gondol itt a testi örökletes és lelki betegségekre is. „...negatív érzelmek öröklődnek. Vagy egyéb bajok, például válás, alkoholizmus, anyagi problémák, balesetek. Ez nem azt jelenti, hogy minden betegség a gonosz műve. Az Úr titokzatos módon működik. Megenged bizonyos próbatételeket.”

A New Age keresztény szemmel„Jézus Krisztus az egyetlen Megváltó! Csak általa tud az ember megszabadulni a bűntől, a gonosztól és az örök kárhozattól! Ő a biztos út!” – írja Katona István atya Gál Péter, A New Age keresztény szemmel című legújabb, érdekességekkel teli könyvének ajánlásaként. Gál Péter szerző azoknak ajánlja kiadványát, „akik a biztos úton akarnak járni, s így követni Jézust.”

Vannak, akik a gyógyszerek helyett a homeopátiás szerekre vagy a természetgyógyászatra esküsznek. Van olyan ismerősöm, aki agykontrollal igyekszik kihozni magából a maximumot, és persze a szombathelyi Waldorf szemléletű iskola előtt is mindig rengeteg diákot látok jönni-menni délutánonként. Mindezek mellett pedig továbbra is hat az emberekre a Harry Potter-jelenség, a Feng Shui, a kineziológia és a reiki. Hogy mi a közös ezekben? A New Age. S hogy mi is ez pontosan?

Vigasztalások könyveSzinte mindenkinek van olyan rokona, ismerőse, aki már gyászolt vagy éppen gyászol. Úgy vettem észre, hogy a hívő emberek könnyebben megbirkóznak családtagjaik elvesztésével és a gyászidőszakkal. Az Istent tagadók ilyenkor tele vannak indulattal, haraggal, reménytelenséggel. Nincs kapaszkodójuk, nem látnak kiutat.

A Vigasztalások könyvének szerzője, Juhász Tiborné fiatalon veszítette el férjét, s a hitbe, Istenbe kapaszkodva vészelte át a gyászt, és épített újjá saját és gyermekei életét. Könyve személyes vallomás és egyben „vigaszgyűjtemény” is.

Az én kis misekönyvemMég gyermekkoromból emlékszem, hogy a vasárnapi szentmisén ülve már tudtam, hogy az atya mit fog mondani, s magamban én is vele együtt mondtam, mégsem értettem a szavait. Kétéves kisfiamat egyelőre még a gyertyák fénye, az illatok és az éneklés ragadja magával. Annyit már ért, hogy a Jézuskához megyünk a templomba, aki nagyon szeret minket, és ott csendben figyelünk.

Az én kis misekönyvem című kiadvány a 3 és 6 év közötti gyermekeknek segít megérteni, hogy mi is történik valójában a szentmisén – de nemcsak ők, hanem szüleik is haszonnal forgathatják a gyönyörűen illusztrált, kezes könyvecskét, s adhatnak megfelelő válaszokat gyermekeik kérdéseire.

Lányok BibliájaMilyen Bibliát válasszunk a fiúknak és milyet a lányoknak? Kell-e ezen egyáltalán gondolkodni vagy vegyük meg az első Szentírást, ami tetszik?

Gyermekkönyvek közt válogatva általában igyekszem „fiús” könyveket találni. Fiús alatt értem, hogy mind a külsejét, mind a tartalmát tekintve fiúgyermeknek szóló könyv legyen, hiszen kétéves kisfiammal ezeket szeretném megismertetni. Vannak persze olyan mesék, amelyek szereplőiktől függetlenül mindkét nem számára figyelemfelkeltőek, a gyerekek bele tudnak helyezkedni a történetbe. Úgy gondolom, ilyenek a népmesék és a Biblia is.

A szent életű bíborosA szent életű bíboros című könyvében Török Csaba kísérletet tesz arra, hogy bemutassa Mindszenty bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek „másmilyen” életrajzát – sorra véve életének minden állomását. Ahogy a szerző fogalmaz: „Nem tudok vitázni a történészekkel s adataikkal, s ez nem is célom. Inkább azt keresem, hogy mindezek a »tények« hogyan emelhetők bele az ember, a személy életének egyfajta »belső olvasatába«.”

Mindent Ő ad nekünkTadeusz Dajczer atya Eucharisztiáról szóló könyve – Mindent Ő ad nekünk (Elmélkedések az Eucharisztiáról) – rendkívül mélyen mutatja be, hogyan nyíljunk meg az élő Isten előtt, aki jelen van az oltáron és a tabernákulumban. Üresnek kell lenni, hogy Isten betölthessen minket. Éhesnek kell lenni, hogy jóllakathasson.

„Mindannyian tékozló fiúk vagyunk” – írja a szerző –, „mert mindegyikünkben ott van egyfajta magatartás, amely az áteredő bűnből fakad, s amely elválaszt bennünket a kegyelemtől. Ahhoz, hogy Jézust választhassam, engednem kell, hogy a kegyelem összetörhesse szívemben az önhit, a túlzott önbizalom korlátjait.”

Megszállottság és ördögűzésMinap, amikor könyvesboltunkba kerestem új kiadványokat, bukkantam rá az IHTYS Kiadó legújabb könyvére, amely a Megszállottság és ördögűzés címet viseli. A mű szerzője Francesco Bamonte atya, aki Róma hivatalos ördögűzője, Don Gabriele Amorth kiváló tanítványa, valamint az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének elnöke.

Mivel a webáruházunk és könyvesboltunk vásárlói között is szép számmal akad olyan, aki kedveli, olvassa és a családi, baráti körében kölcsön is adja az ilyen jellegű könyveket ezért úgy gondoltam, hogy érdemes lenne néhány mondattal bemutatnom Bamonte atya legújabb, magyar nyelven megjelent művét.

A csend történéseiA csend történései című kiadványban kortárs íróink és költőink írnak arról, hogy eddigi pályafutásuk során milyen mértékben hatott rájuk és művészetükre egy-egy bibliai idézet, szöveghely, hogyan tudták felhasználni annak mondanivalóját műveikben. Arra is keresik a választ a művészek, hogy miként vetődik fel a szakralitás problémája munkájuk során, illetve a biblikus hagyomány hogyan kap artikulációs formát műveikben.

Kedves Ferenc pápa!Tudjuk, hogy a gyerekek nem köntörfalaznak, kimondják, amit gondolnak, és persze habozás nélkül felteszik a legnehezebb kérdéseket is. Kérdéseiket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, azok közvetlenek, egyértelműek, és néha nyersek is. Ferenc pápa rendkívül nyitottan, a gyermekek nyelvén válaszol a neki feltett kérdésekre, vonatkozzanak azok az eddigi életútjára vagy vallási ismeretekre.

26 országból 259 (rajzzal és fényképpel ellátott) levél  érkezett a Szentatyához. Amikor átolvasta az összeset, így szólt: „Ezek ám a kemény kérdések!”

Mennyekbe fölvett Királyné...Kovács Sándor megyéspüspök 1950-ben a neves Márai-kutatónak, Bőle Kornél domonkos szerzetesnek különleges feladatot adott: állítsa össze a Szombathelyi Egyházmegye Mária-enciklopédiáját.

A kérés hátteréhez tudni kell, hogy miután XII. Piusz pápa 1950. november 1-én kihirdette Munificentissimus Deus kezdetű apostoli rendelkezésében Mária test szerint való mennybevitelének dogmáját, ezzel szinte egyidejűleg elrendelte, hogy a Rómában működő Mária-központ világszerte gyűjtse be, rendszerezze és dolgozza fel a Katolikus Egyház Mária-tiszteletének hagyományait, a tisztelethez kapcsolódó liturgikus és paraliturgikus hagyományokat, a Mária-tisztelet kapcsán létrejött műalkotásokat, épületeket.

Vasárnapi gondolatokHazánkban egyre több olyan település van, ahol vasárnaponként – lelkipásztoraink csökkenő létszáma és túlterheltsége miatt – világi lelkipásztori kisegítők végeznek igeliturgiát.

A szentbeszédek összeállítása nem könnyű feladat, ezért a Szombathelyi Egyházmegye egykori lelkipásztora, Róka Márton atya jó pár évvel ezelőtt három évre elegendő anyagot állított össze az igeliturgiások és természetesen a plébános atyák nagy örömére.

Átalakulás KrisztusbanGyakran talán nem is gondolnánk, hogy egy-egy szent tanításai, gondolkodása milyen sok fogódzót jelenthet saját életvezetési stratégiánkban, és hogy egy-egy jól ismert példázat újbóli értelmezése új kapukat nyithat meg számunkra. Mi köze a fügefának a mindennapjainkhoz? Többek között ez is kiderül Thomas Keating trappista szerzetes az Átalakulás Krisztusban című könyvéből.

A kiadvány lapjain a szerző arról ír, hogy Lisieux-i Szent Teréz miként vélekedett Jézus példabeszédekben megjelenő tanításairól. A trappista szerzetes sorra veszi a vámos és a farizeus, a tékozló fiú, valamint az irgalmas szamaritánus történetét, továbbá bemutatja a mustármag, a kovász és az elszáradt fügefa mindenki előtt jól ismert példázatát.

Barsi Balázs BreviáriumBarsi Balázs atya a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom igazgatója, a sümegcsehi Newman-kegyhely gondozója, lelkigyakorlat-vezető lelkipásztor. Nagy népszerűségnek örvend hazánkban, sokan, nagy távolságokról is, csak azért utaznak el Sümegre, hogy részt vegyenek az általa bemutatott szentmisén és meghallgassák szentbeszédét.

A tavalyi esztendő végén - Balázs atya 70. születésnapjára - eddig megjelent könyveiből, cikkeiből, elhangzott konferenciabeszédeiből és megjelenésre váró kéziratos anyagaiból készült el egy reprezentatív válogatáskötet. A kiadványban 70 címszó alatt, tematikus elrendezésben találhatóak a 70 különböző forrásműből vett szemelvények, megkönnyítve az életműben való tájékozódást és a téma szerinti keresést.

Kegyelem és bűn szőtteseMiként vélekedik – az amerikai Time magazin és a francia Le Monde által is az Év emberének választott – Ferenc pápa életről és halálról, isteniről és emberiről, kétkedésről és hitről, boldogságról vagy félelemről? Mi a véleménye korunk kihívásairól és nehézségeiről, az önismeretről, a kommunikációról, a családról, háborúról és békéről?

Többek között ezekre a kérdésekre is választ kap az olvasó, ha kézbe veszi a Karikó Éva által szerkesztett Ferenc pápa az élet kérdéseiről – Kegyelem és bűn szőttese című kötetet. A füves könyvnek is nevezhető könyvben olyan gondolatokat olvashatunk, amelyek iránymutatóak lehetnek az „értékek mai sivatagában”.

Karácsony az újrakezdés reményeA november elején beköszöntő hosszú és sötét téli esték borongós hangulatában sokan várják már az adventet. Gyakran úgy tapasztalom, hogy a nem hívők is örömmel készülnek erre az időszakra, talán ők is megsejtenek valamit a várakozás öröméből és izgalmából, s titkon vágynak is az ünnep tárgyiasított, harsogó, valótlan tartalma helyett annak igazi, mélyebb jelentésének átélésére.

Anselm Grün a Karácsony – az újrakezdés reménye című könyvében  50 darab karácsonyhoz kapcsolódó szimbólumot mutat be két-két oldalban tömören, saját nézőpontja mellett más szakemberek és korábbi, mérvadónak tekintendő művek meghatározásait is idézve.

Az első karácsonyA már olvasni tudó gyerekeknek egyedül, óvodásoknak pedig szülői segítséggel használható a Bibliai rejtvényes füzetek – Az első karácsony és a Karácsonyi matricás füzet című kiadvány. Színezz, ragassz, karikázz! – akár erre is hívhatnák a szerzők a kicsiket. A két kiadvány kreatívan, játékosan, színesen vezeti be a gyerekeket a karácsony történetébe.

A Bibliai rejtvényes füzetek – Az első karácsony című kiadvány rövid kis történetekkel vezeti el a gyerekeket Jézus születéséhez. Az események könnyebb megértését  sok-sok izgalmas feladat segíti.

A kosár tartalma

Belépés           Regisztráció

Cimkék

Martinus Kiadó Blog

Aktuális ajánlataink