Mit gondol Jézus az újraházasodott elváltakról?Aki elküldi feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követ el – hirdeti egybehangzóan Máté, Márk és Lukács evangéliuma. Luis Sánchez Navarro, a madridi San Damaso Egyetem Újszövetségi Tanszékének professzora a Mit gondol Jézus az újraházasodott elváltakról? című könyvében bemutatja Jézus házasságról és válásról szóló tanítását, s választ ad a könyv címében megfogalmazott kérdésre.

Jézus, a hűséges vőlegény
Jézus nem volt házas, hogyan taníthat bennünket mégis a házasságról? – teszi fel a kérdést Navarro professzor. A szerző a válaszában a következő gondolatból indul ki: „Jézus jegyes: Izrael vőlegénye. Jézus hűséges vőlegény marad mindvégig, még ha a menyasszony (Izrael népe) elutasítja is, ő következetes marad, és hűsége pecsétjeként felajánlja életét. Izraelhez kötődő jegyesi kötelékét megbonthatatlan hálónak tekinti, így mutatva meg Isten hűségének visszavonhatatlan jellegét.” Jézus tehát a legalkalmasabb személy arra, hogy hirdesse a házasság felbonthatatlanságát – hangsúlyozza a szerző.

A család születése avagy a megtestesült szerelemEgy 7 gyermekes, 31 unokás családanya könyvét és élettapasztalatát kapja kézhez az olvasó, aki belelapoz Nényei Gáborné A család születése avagy a megtestesült szerelem című könyvébe. Felüdítő és különleges könyv az alábbi, hiszen egy igazi nagycsaládos anyuka osztja meg az elmúlt évtizedekben megélt valós, jó és rossz tapasztalatait, élményeit, személyes emlékeit. Tanácsot ad, de nem bírál, mindössze elmondja, hogy személyes életük hogyan teljesedett ki családjuk folyamatos bővülése és a Jóistenbe vetett hit által.

Számomra talán az egyik legszimpatikusabb mondanivalója az volt, hogy férjével együtt Isten áldásaként, szeretettel fogadták mind a hét érkező gyermeküket, függetlenül a környezetükben élők rosszalló pillantásaitól és megjegyzéseitől.

Bizalom az isteni gondviselésbenAz Istenre hagyatkozásról elmélkedik Jean-Pierre de Caussade francia jezsuita szerzetes a Bizalom az isteni gondviselésben című könyv lapjain. A 17-18. század fordulóján élt misszionárius-prédikátor szerző korának híres lelki mestere volt, gondolatai pedig mindig, így ma is időszerűek. Gyakran halljuk jó tanácsként, hogy bátran bízzuk magunkat az Úrra, hagyatkozzunk rá. Ám ez nem mindig könnyű. Amikor az élet bedob bennünket a mélyvízbe, nem biztos, hogy könnyű helyesen cselekednünk. Pedig ahogy a szerző is írja, „mindaddig, amíg az Ő kezébe fogódzunk, és ellenkezés nélkül átengedjük magunkat az Ő vezetésének, teljes biztonságban vagyunk.”

Isten meggyógyítOlyan daganatos és egyéb megbetegedésekben szenvedők osztják meg felgyógyulásuk csodás történetét az Olvasóval, akikről orvosaik már lemondtak, Isten azonban nem. A hit erejével sikerült felgyógyulniuk. Michael Harold Brown az Isten meggyógyít –„Távol tartom tőled a betegségeket (Kivonulás 23,25)” című könyvében gyűjtötte össze különleges történeteiket.

„A test és a lélek szorosan összetartoznak. Ha hitben és szeretetben élünk – ez segíti az egészséges életet, betegség esetén pedig a gyógyulást” – írja a könyv ajánlásában Katona István atya. Gondolataival egyetértek, hiszen nekem is van olyan szerettem, aki a hit nélkül nehezen birkózna meg számtalan betegségével. Úgy hiszem és tapasztalom, hogy Isten segítségével még a legkilátástalanabb helyzetben is megtalálhatjuk, hogy mi az, ami a javunkra válhat az adott körülmények között.

Fatima titkaiAki ismeri Michael Hesemann műveit, az tudja, hogy a német történész és újságíró mindig a keresztények körében leginkább érdeklődésre számot tartó témákat vizsgálja. A szerző legújabb, a fatimai jelenések 100. évfordulója kapcsán íródott könyve bevezeti az olvasót Fatima történetébe és rávilágít arra, hogy a Szűzanya száz évvel ezelőtti intése ma is időszerű és mindenképpen figyelmet érdemel, hiszen korunk keresztényellenes erői nemcsak általában az emberi civilizációnak üzentek hadat, hanem kifejezetten Európának és „Rómának”.

1917. május 13-án a Szűzanya megjelent három pásztorgyermeknek a portugáliai Fatimában. Az első jelenést további öt alkalom követte június és július 13-án, augusztus 19-én, valamint szeptember és október 13-án. A Szűzanya a jelenések alkalmával három titkot bízott a gyerekekre, Lúciára, Jácintára és Ferencre. A titkok jelentőségéről XII. Piusz pápa így vélekedett: „A fatimai üzenet a Mária által véghez vitt legerősebb isteni beavatkozás az Egyház és az emberiség történetében az apostolok halála óta.”

Az irgalmasság arcaiFerenc pápa az irgalmasság szentévében elmondott legfontosabb beszédeit tartalmazó kiadványt vettem a kezembe (Ferenc pápa: Az irgalmasság arcai – Az irgalmasság rendkívüli szentévében elmondott beszédek). Aki szeretne visszatekinteni, az a kötet segítségével könnyen megteheti. A kiadványt olvasva 63 homília és katekézis által mélyedhetünk el az irgalmasság szentéve kapcsán felmerült gondolatokban. A két-két és fél oldalas szövegek lehetővé teszik, hogy akár a dolgos hétköznapok során is leülhessünk egy nyugodt sarokba egy fél órára. A szentatya gondolatai utána elkísérnek bennünket, lehetőséget adva arra, hogy akárhol vagyunk, vele együtt elmélkedhessünk.

Az otthonomhoz közeli játszótéren időnként nemcsak anyukák és kisgyerekek játszanak, hanem bizony magányosan, fáradtan, csüggedten a padon üldögélő vagy alvó otthontalanokkal is találkozunk. Úgy tapasztaltam, hogy az emberek szerencsére nem mindenhol közömbösek – egy-egy banán, csokoládé, szendvics vagy keksz gyakran kerül a padokon üldögélőkhöz az anyukáktól. Ferenc pápa is a szegények, elesettek, otthontalanok segítésére buzdít mindenkit. A kötetben több helyütt is olvashatunk erről.

Mindentudó illemtudóSaját környezetemben tapasztalom, hogy a gyerekek már egészen kis korban könnyedén elsajátítják a mai modern technikai eszközök – okostelefonok, tabletek, laptopok – használatát. Villámgyorsan megkeresik kedvenc meséjüket a mai digitális és „okosvilágban”. Czmerk-Prisztács Edit Mindentudó illemtudó című könyve „okosmeséken” keresztül tanítja a gyerekeket a társas érintkezésre és a jó modor elsajátítására – hiszen fontos, hogy a gyerekek ne csak a digitális világban, hanem a való életben és a valódi emberi kapcsolatok hálójában is könnyedén eligazodjanak.

A fiatal szerzőnő pedagógus és protokoll-rendezvényszervező végzettséggel is rendelkezik. „Meggyőződésem, hogy a jóra való nevelést időben kell kezdeni. Ezt a munkát segítik a mindenki által ismert gyerekdalokba ágyazott illemtan-versikék és az egyes témakörökhöz kapcsolódó mesék, amelyek megismertetik a legfiatalabb korosztályt a legalapvetőbb viselkedési normákkal.”

Az 5 szeretetnyelv - Színezőkönyv felnőtteknekMár jó ideje felfigyeltem a könyvesboltok polcain sorakozó felnőtteknek szóló színezőkönyvekre, amelyekben különféle stílusú és témájú grafikák várnak kiszínezésre, és több helyütt értékes – életvezetéssel, mindennapi boldogulással, boldogsággal kapcsolatos – idézetek olvashatók. Nagy öröm lehet a felnőtt színezők kedvelői számára, hogy már kimondottan katolikus szemléletű kiadvánnyal is találkozhatunk, ugyanis Gary Chapman elkészítette Az 5 szeretetnyelv – Az életre szóló szeretet című felnőtteknek szóló kifestőkönyvét.

Mivel nincs túl nagy kézügyességem, sosem álltam neki színezni, míg rá nem akadtam egy digitális színezőre. Magam sem gondoltam volna, hogy megnyugtat ez a fajta tevékenység, azóta azonban időnként hódolok ennek a magányos, ám annak több feltöltődést kínáló hobbinak.

Jézus az Eucharisztia LángjaMi Isten lakcíme? Többek között erre a kérdésre is választ ad a Jézus az Eucharisztia lángja című könyv szerzője, Joseph Vadakkel atya, a Legszentebb Oltáriszentség Missziós rend papja. Lelkigyakorlatos központ alapítása, új evangelizációs tevékenység, európai lelkigyakorlatok fűződnek a nevéhez. Szerepel többek között a Fülöp-szigeti Televízióban, de a német, osztrák és svájci katolikus médiában is. Könyvét elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnének közelebb jutni Jézus szeretetéhez az Eucharisztián keresztül.

„Ha valaki megkérdezi tőletek, mi Isten lakcíme, mit feleltek? A menny, a templom, a tabernákulum, vagy ezt: »Nem tudom, ezt senki sem tudja pontosan.«? Nem, ezek a válaszok, nem találják el a lényeget, mert Isten lakcíme te vagy, vagy én vagyok, mert Isten benned és bennem lakozik.”

Gondolatok születésnapraA hívő embereknek nemcsak egy születésnapja van, gondoljunk csak a megkeresztelésünkre. Anselm Grün Gondolatok születésnapra című könyvében a következő témákról elmélkedik: megszületés, élettörténet, születésnapi jókívánságok, mit kívánok magamnak?, az életem születésnapjai számokban, a keresztség–megszületünk Istenből, az életem nyoma, fogadalmak, hála és születésnapi áldások.

A születés és az istengyermekség kapcsán mindig Jeremiás próféta gyönyörű gondolatai jutnak eszembe: „Mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, magamnak választottalak.” (Jer 1,5)

„Nem csupán megszülettél. Meg is kereszteltek.” A szerző arra figyelmeztet, hogy „nem gondolhatsz úgy a születésedre, hogy ne gondolnál egyben a második születésedre is, arra, hogy megkereszteltek, amikor megszülettél Istenből. A keresztség szimbólumok segítségével mutatja meg, hogy mi a születésed titka. Nem csupán a szüleid gyermeke vagy, de Istené is. (…) Vízzel öntöttek le. Ez azt jelenti: soha nem fogsz kiszáradni, megkövülni. Olyan forrás van benned, amely sohasem apad el: a Szentlélek forrása.”

12 dolog, amit jó lett volna tudni mielőtt szülők lettünkA minap olyan könyv akadt a kezembe, amely pontosan azokat a kérdéseket boncolgatja, amelyek az utóbbi két évben leginkább foglalkoztattak. A 12 dolog, amit jó lett volna tudni,mielőtt szülők lettünk című könyvében a neves párkapcsolati tanácsadó, Gary Chapman a tőle megszokott élvezetes, olvasmányos stílusban boncolgatja a kezdő szülők legnagyobb dilemmáit.

Lássuk, melyek azok a nevezetes kérdések/élethelyzetek, amelyek Chapman tapasztalatai szerint a kisgyermekes szülőket foglalkoztatják, s amelyeket a szerző könyvében részletesen kifejt, gyakorlati feladatok és megválaszolandó kérdések segítségével boncolgat és persze saját tapasztalatait is megosztja az olvasóval.

Nem félekA közösen végzett imádságnak óriási ereje van. A Szombathelyi Egyházmegye hívei és minden magyar katolikus hívő együtt ünnepelhette Batthyány-Strattmann László boldoggá avatását 2003-ban. 2017-ben pedig az egyházmegyénkben és az országban élő hívők még buzgóbban imádkozhatnak a 60 éve meggyilkolt Brenner János atya boldoggá avatásáért a Brenner János Emlékév keretében, bízva abban, hogy mielőbb a boldogok sorában tisztelhetjük egyházmegyénk vértanú sorsú papját.

„A hívek buzgó és kitartó imájának köszönhetően a római eljárás menete, ha lassan is, de szépen halad előre. Már csak a bíborosok tanácsának kell döntenie és utána a Szentatya elé kerül Isten szolgája Brenner János boldoggá avatási ügye. Sokkal inkább azért volna szükséges Brenner János iránti tiszteletünket megújítanunk, hogy a boldoggá avatásnak legyen igazán oka, legyen igazán értelme. Hiszen csak azt fogjuk szívből tisztelni oltárainkon, csak annak a közbenjárását fogjuk szívből kérni imádságainkban, akit valóban ismerünk, aki valóban közel áll hozzánk” – írja körlevelében Császár István egyházmegyei kormányzó úr.

Egyvonalban IstennelÜzenetet tesznek a falra azok, akik Simon András grafikáival szépítik otthonukat – írja Fekete Zsuzsa újságíró az Egyvonalban Istennel című Simon Andrással készített önéletrajzi riportkönyv ajánlásában. „Életrajzi könyve is üzenet, mert szeretetből, vágyakozásból és örömből született, mint ahogyan  a művészete is. Isten vezeti a ceruzáját, hiszen Tőle kérte tehetségét.”

Rendhagyó könyvet ajánlunk figyelmébe, hiszen az Egyvonalban Istennel című riportkönyv alanya és kérdezője egy és ugyanazon személy: Simon András. A művész így magyarázza ezt: „Az írás kezdetén felmerült bennem a kérdés: kit válasszak beszélgetőtársnak? Aztán rájöttem, talán mégiscsak magammal tudnék a legjobban elbeszélgetni... Így jött az ötlet, hogy a létem hivatalos oldalát jelképező, bal agyféltekés, racionális Simon kérdezze az életszeretettől lüktető, jobb agyféltekés szabad művészt: Andrást.”

Irgalmasság anyjaHozd ide fiam az olvasómat! – szokta kérni tőlem közel százéves dédmamám évekkel ezelőtt. Gyerekként sokat gondolkodtam azon, hogy  hogyan múlnak el számára a mindig ugyanolyannak tűnő hosszú órák és napok. Nehezen hallott és járt, csak az udvarra mozdult ki levegőzni, mégis mindig derűsnek és boldognak láttam. Szinte mindig rózsafüzért imádkozott: éjjel, amikor az ágy szélén ülve nem tudott aludni, és nappal is, bárhol, bármikor. Valószínűleg életének utolsó perceiben is megtöltötte szívét az Úr iránti szeretet és hála.

Az Irgalmasság anyja című könyv szerzője, Madinger atya is a Szűzanyára irányítja az olvasó figyelmét, s arra inti őt, hogy bizalommal forduljon Jézus édesanyjához és kérje segítségét, közbenjárását. A szerző megismertet bennünket az általa létrehozott Vándor Szűzanya mozgalommal is, továbbá személyes tanúságtételek keretében tudhatjuk meg, miként változott meg a rózsafüzért kitartóan imádkozók élete.

Az Oltáriszentségben élő JézusEgy hétköznap délelőtt a templom előtt elhaladva megkérdeztem kétéves pici fiamtól, hogy bemenjünk-e a Jézuskához. Ő azt felelte: igen. Gyújtottunk egy mécsest, és az ölembe véve leültünk a leghátsó sorba. Csak mi voltunk a templomban. Kisfiam nem kérdezte meg, hol van a Jézuska, miért nem látja. Tudta, érezte, hogy ott van, körülöttünk, a szívünkben. Könnyedén átadta magát a nem láthatónak – ösztönösen érzékelte, megélte a csöndben Jelenlévőt. „A csöndes jelenlét az Eucharisztia valósága előtt egyensúlyban tart. Úgy tűnhet, nem történik semmi, pedig az isteni jelenlét alakít, formál, megtart. Benső emberré leszünk Őbenne.”

Ebben (benső emberré lenni) segít bennünket Az Oltáriszentségben élő Jézus című könyv. Eligazít, hogy megláthassuk a láthatatlant, bebizonyítja, hogy emberi tudásunk, tapasztalatunk nem elegendő – az imádság segít benső emberré válni.

Az élet fantasztikusPár héttel ezelőtt rendeltem néhány üzleti kiadványt, amelyekhez ajándékba megkaptam Az élet fantasztikus című könyvet is. A mű szerzője, az 1927-ben született Charlie „Fantasztikus” Jones pályája biztosítási ügynökként indult, majd hamarosan az egyik legsikeresebb amerikai motivációs előadóként körbeutazta a világot. Küldetése az volt, hogy segítsen az embereknek az olvasás, a tanulás által jobbá és értékesebbé tenni az életüket.

Nagyon szeretem az olyan üzleti könyveket, amelyeket Istenben hívő, Istenben bízó emberek írnak, mivel rendkívül sajátos hangulatot teremt az ilyen művek olvasása. Örömet okoz olvasni arról, hogy nem csak törtetve, másokon átgázolva lehet sikeres, boldog és eredményes életet élni, hanem ez Istennel együtt is sikerülhet. Charlie Jones erről egy helyen így ír: „Amikor az emberek megismerik Istent, az élet nem könnyebbé, hanem jobbá válik.”

ÉletmisszióCsaládban élni nem mindig csak öröm és boldogság, nehézségekkel, bajokkal is szembe kell nézni időnkét, s a legjobb, ha közösen, imádsággal, Istenbe vetett bizalommal tesszük. Michael H. Brown úgy véli, léteznek őseinktől kapott fertőzések. Gondol itt a testi örökletes és lelki betegségekre is. „...negatív érzelmek öröklődnek. Vagy egyéb bajok, például válás, alkoholizmus, anyagi problémák, balesetek. Ez nem azt jelenti, hogy minden betegség a gonosz műve. Az Úr titokzatos módon működik. Megenged bizonyos próbatételeket.”

A New Age keresztény szemmel„Jézus Krisztus az egyetlen Megváltó! Csak általa tud az ember megszabadulni a bűntől, a gonosztól és az örök kárhozattól! Ő a biztos út!” – írja Katona István atya Gál Péter, A New Age keresztény szemmel című legújabb, érdekességekkel teli könyvének ajánlásaként. Gál Péter szerző azoknak ajánlja kiadványát, „akik a biztos úton akarnak járni, s így követni Jézust.”

Vannak, akik a gyógyszerek helyett a homeopátiás szerekre vagy a természetgyógyászatra esküsznek. Van olyan ismerősöm, aki agykontrollal igyekszik kihozni magából a maximumot, és persze a szombathelyi Waldorf szemléletű iskola előtt is mindig rengeteg diákot látok jönni-menni délutánonként. Mindezek mellett pedig továbbra is hat az emberekre a Harry Potter-jelenség, a Feng Shui, a kineziológia és a reiki. Hogy mi a közös ezekben? A New Age. S hogy mi is ez pontosan?

Vigasztalások könyveSzinte mindenkinek van olyan rokona, ismerőse, aki már gyászolt vagy éppen gyászol. Úgy vettem észre, hogy a hívő emberek könnyebben megbirkóznak családtagjaik elvesztésével és a gyászidőszakkal. Az Istent tagadók ilyenkor tele vannak indulattal, haraggal, reménytelenséggel. Nincs kapaszkodójuk, nem látnak kiutat.

A Vigasztalások könyvének szerzője, Juhász Tiborné fiatalon veszítette el férjét, s a hitbe, Istenbe kapaszkodva vészelte át a gyászt, és épített újjá saját és gyermekei életét. Könyve személyes vallomás és egyben „vigaszgyűjtemény” is.

Az én kis misekönyvemMég gyermekkoromból emlékszem, hogy a vasárnapi szentmisén ülve már tudtam, hogy az atya mit fog mondani, s magamban én is vele együtt mondtam, mégsem értettem a szavait. Kétéves kisfiamat egyelőre még a gyertyák fénye, az illatok és az éneklés ragadja magával. Annyit már ért, hogy a Jézuskához megyünk a templomba, aki nagyon szeret minket, és ott csendben figyelünk.

Az én kis misekönyvem című kiadvány a 3 és 6 év közötti gyermekeknek segít megérteni, hogy mi is történik valójában a szentmisén – de nemcsak ők, hanem szüleik is haszonnal forgathatják a gyönyörűen illusztrált, kezes könyvecskét, s adhatnak megfelelő válaszokat gyermekeik kérdéseire.